Vær autentisk mand!

På hvilke måder er du autentisk i dit liv?

Det var et spørgsmål til en øvelse i ”Heal from School” Possibility lab som jeg deltog i, september 2023.

Jeg opdagede at det ikke var så nemt at svare på, idet jeg kom i kontakt med adskillige lag af tillærte adfærdsmønstre, knudrede følelser og hvad der i Possibility Management kaldes ”Parent egostate contamination” – altså en forurening af mit ego, med forestillinger jeg ubevidst havde overtaget fra mine forældre og andre autoriteter.

Fra denne erkendelse voksede et spørgsmål…

Hvad vil det sige at være autentisk mand og kanalisere den maskulinitet, som er forbundet med den maskuline åndelige kerne, ind i et skabende liv som samtidig er respektfuld over for det feminine på en måde som bevarer lyst, kærlighed og polaritet i ens intime forhold?

Farvel til den bløde mand

Den ”bløde” mand som er sensitiv, omsorgsfuld, tager sig af børn og hjem har været en model for en ny maskulinitet. Men skyggesiden af denne maskulinitet er en dalende polaritet i parforholdet og manglende lyst og energi hos manden. Det er ikke fordi der er noget galt i at være sensitiv, men reelt er man ofte ikke blot sensitiv men ADAPTIV overfor kvindens (tilsyneladende) behov.

Tilsyneladende, fordi kvinders reelle behov ofte er noget andet: Et nærvær, som får hende til at føle sig levende, set og elsket i mødet med en partner, hvorigennem det autentisk maskuline strømmer som en arketypisk kraft, der blot ER.

King, Warrior, Lover, Magician

I mandecirkler og jungiansk psykologi møder vi fortællingen om King, Warrior, Lover, Magician arketyperne, som fire grundlæggende maskuline arketyper. I denne fortælling ses det sunde integrerede maskuline som det, der har integreret de fire arketyper, og i særdeleshed Kongen: Den som er hersker i sit eget rige og er kilde til sundhed og kraft og dermed kan bringe vitalitet og velsignelse til riget (og sine omgivelser).

Der er en sandhed heri. Samtidig har min erfaring med de miljøer, der primært anvender denne skabelon for maskulinitet, været, at der opstår et fokus på at være ”farlig” og ”grænsesættende” i kampen for at være en ”konge”. Og det ender nemt med at være lidt anspændt og småneurotisk.

I mange år har jeg haft svært ved at sætte ord på præcis hvad der går galt, men med værktøjerne fra Possibility Management er det blevet tydeligere for mig.

Problemet er at de ”sandheder” som jungiansk psykologi kortlægger om den maskuline psyke er af en sådan art, at vores Gremlin kan hijacke dem og bruge dem til sit eget formål.  Vores Gremlin er en personificering af vores underverden og ubevidste begærliv – summen af vores instinkter, lyster og skaberkraft dedikeret til overlevelse og med en udpræget tilbøjelighed til nag, manipulation og hævn.

Og når erkendelsen af denne Gremlins virkemåde ikke er bevidst, så bliver den såkaldte ”nye maskulinitet” blot et skalkeskjul for en ny inkarnation af de kræfter fra vores underverden, der har født den toksiske maskulinitet. Den ny type maskulinitet er således et skridt i den rigtige retning, men den er stadig sårbar overfor vores underverdens udspekulerede rænker.

Mød din Gremlin…

Vores liv er betinget af overlevelse. Hvis vi ikke havde overlevet, så ville vi ikke være her. Dvs. alle som er i live har haft succes med mindst én ting: Overlevelse.

Dette gælder også i vores slægt. Vi er alle børn af fædre og mødre, som er lykkes med mindst en ting: At sætte børn i verden. Det er ikke nogen lille bedrift.

Under vores opvækst møder vi et utal af udfordringer: Situationer hvor vi bliver nødt til at tilpasse os eller gå til grunde. De livsvalg vi træffer i disse situationer, sætter dybe spor i psyken, også selv om vi ikke er bevidste om det. Og den del af vores psyke, som beskytter os imod at blive overvældet og gå til grunde er vores Gremlin.

Vores Gremlin er hverken god eller ond. Det er blot en del som har sin egen dagsorden og sine egne spilleregler. Det er en del af os som er dedikeret til overlevelse og styret af følelser som hævngerrighed, jalousi, raseri, nidkærhed og lignende – oftest maskeret som noget andet. Fra det underbevidstes dyb beskytter den os imod livet og andre mennesker. Men det er også den del af os som evner at sige til og fra uden at skulle have nogen grund. En urkraft som er en mægtig allieret for de som kan styre den bevidst.

Hos mennesker, der ikke har været igennem en autentisk voksenindvielse, (som bevidstgør de ubevidste processer, der styrer sindet), vil det autentisk voksne nærvær næsten altid være forurenet med forsvarsmekanismer styret af indre barn, forældre eller Gremlin. Og selv om man erkender problemet med fx toksisk maskulinitet og prøver at udvikle nye strategier at være mand på, så vil disse nye måder rumme den samme forurening som den gamle maskulinitet, hvis ikke man bevidstgør årsagerne.

Hvis man ser på manden som et hus, kan man sige, at en overfladisk udvikling af en ny maskulinitet svarer til at udskifte det slidte møblement i stueetagen, men lade det rådne fundament blive stående. Det ser bedre ud, men når det kommer til stykket er huset stadig råddent.

Hvordan ser den autentiske maskulinitet så ud, fri af disse mekanismer?

Det kan jeg ikke svare helt på, da jeg selv er i færd med at rense mit eget system for disse indflydelser, men nogle af de forståelser som jeg har fået, er følgende:

Den autentiske maskulinitet:

  • Er funderet i intetheden. Der er et sted i vores maskuline kerne, hvor vi kan gå ind i intetheden og være tilstede med alt hvad der findes i tid og rum – inkl. det som fylder altet: det feminine.
  • Er karakteriseret af klarhed, formål og kærlighed. Den maskuline kerne er forbundet med selve livets formål. Det at holde rum for at det feminine kan udtrykke og åbenbare livets formål (i samarbejde med det maskuline), er det maskulines dybeste ekstase.
  • Er kraftfuldt og potentielt dødbringende, ligesom det feminine er ekstatisk og potentielt livgivende.

Når vi går ind til kernen af dansen mellem det maskuline og feminine, så er det en dans mellem liv, død, skabelse og tilintetgørelse. Det er en dans, som ultimativt er funderet i noget hinsides den fysiske form. Den udspringer af den del af os, som lever i evigheden og ikke kan dø.

Enhver forståelse af det maskuline, som ikke har denne uendelighed i sin kerne, vil være begrænset og betinget af angsten for døden og frygten for den intethed, som er selve essensen af det maskuline væsen og kilden til dens sande kraft og gave. I fraværet af denne autentiske styrke vil det maskuline være tvunget til at spille komedie, prætendere og posere som noget det ikke er – alt sammen centrale karaktertræk ved den giftige maskulinitet, som er ved at ødelægge verden.

Skiftet til en ny maskulinitet behøver ikke tage mere end et øjeblik. I teorien kræver det ikke andet end at erkende sandheden i det jeg siger, og træffe en beslutning om at leve efter denne erkendelse.

I praksis er det lidt mere vanskeligt, fordi vores forsvarsværker imod dette er omfattende og effektive.

Men vi har nu værktøjer så enhver, der seriøst ønsker at skifte afhængighed, kampe og jalousi ud med et ekstraordinært liv baseret på ekstatisk samskabelse kan lave dette skift på få år.

En ny maskulinitet er ved at vokse frem, og måden vi vil få øje på den for alvor er, når mænd, som gruppe, begynder at tage autentisk ansvar for at styre veden i en anden retning.

Written by : Aon Solarra

Share This Story, Choose Your Platform!

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT NEWS & UPCOMING EVENTS

Life is a great journey – join us in creating a world that works for everyone.

Leave A Comment