Læs oplægget om Gaia Danmark

Nej til Coronapas. Ja til en ny samfundsvision!

Skal vi acceptere en vist mål af fysisk død for at bevare vor frihed, eller acceptere åndelig død og et overvågningstyranni?
Tidspunktet for den beslutning nærmer sig…

Flyselskabet Quantas har annonceret at de vil kræve Coronapas af passagerer (politiken d. 24/11-20). Kravet om et Coronapas i luftfarten er ikke overraskende. Men det repræsenterer en afgørende overskridelse af vor ret til kropslig selvbestemmelse. Hvis det bliver lovligt for flyselskaber at kræve dette vil der ikke gå lang tid førend vi ser det alle muligt andre steder: På arbejdspladser, skoler, børnehaver osv. Det er en glidebane hen imod et samfund, som er i lommen på den internationale medicinindustri og hvor overvågning af den enkelte borgers kontakter risikerer at blive det næste. Det er simpelthen uacceptabelt.

Mange steder i verden oplever vi en voldsom protest fra befolkningerne over corona restriktionerne ledsaget af en opblomstring af sammensværgelsesteorier som er en skønsom blanding af legitim bekymring og fri fantasi. Men helt centralt i forhold til de reelle bekymringer er at så længe modstanden imod det snigende tyranni er skingert og rummer en lang række åbentlyst fejlagtige påstande så er det uhyre nemt for etablissementet at afvise hele kritikken som afsporet og ubegrundet.

Corona er ikke kommet ud af ingenting.

Corona er frugten af årtiers industriel udvikling hvor jordens bæreevne er blevet presset til det yderste, hvor landbrug er blevet industrialiseret og hvor globale kemikoncerner forsøger at sætte sig på såsæd og fødevareindustri.
Det er på tide med et opgør med hele denne retning i stedet for de konstante lappeløsninger. Vi er som samfund blevet ramt af epidemier før og har overlevet dem uden disse drakoniske foranstaltninger.

Med en påtvungen vaccine vil der formentlig dø færre på den korte bane, men vores sundhed bliver til gengæld kompromiteret på den lange bane. I sidste ende er et sundt imunforsvar det eneste der står imellem os og døden. Og den stigende brug af kemi i fødevarer og samfund tærer på vort naturlige forsvar imod alskens sygdomme.

Med en påtvungen vaccine vil der formentlig dø færre på den korte bane, men vores sundhed bliver til gengæld kompromiteret på den lange bane. I sidste ende er et sundt imunforsvar det eneste der står imellem os og døden.

I det væsentlige vil det være ældre mennesker der i forvejen er sårbare der vil dø flere af på kort sigt. Det er selvfølgelig trist. Men det må vejes op med den åndelige død der følger af indskrænkningen i vores personlige og samfundsmæssige autonomi. På den lange bane er døden af den åndelige frihed langt mere betydningsfuld.

I sidste ende handler det meget om virkelighedssyn.

Vi må tøjle vore dæmoner

Men det største problem er i mine øjne ikke alle de som forsøger at tage vores frihed fra os. Sådan har det altid været.
Det største problem er fraværet af et visionært alternativ. Fraværet at en koordineret indsats der kommer fra et kvalitativt andet sted end den materialistisk/positivistiske tankegang som har domineret i årtier.

Og hvad står mest af alt i vejen for det? Vores allesammens modvilje imod at se på vores EGNE dæmoner.
Alle jager magtens ring. Ingen forsøger at ødelægge den. Det er den sørgelige status. Også herinde dominerer den skingre kritiske tone som i sin kerne er vores frustration der taler.

Set fra et spirituelt perspektiv er døden en overgang og så får vi en ny mulighed. Den fysiske død er i åndeligt perspektiv et langt mindre onde end den åndelige død der følger at at frygten skal være vor konstante følgesvend.

Vi har alle brug for at finde visdommen i det indre og tøjle vores demoner, ellers har vi tabt denne kamp inden den overhovedet går i gang for alvor.

Der er behov for et nyt verdensbillede

Set fra et spirituelt perspektiv er døden en overgang og så får vi en ny mulighed. Den fysiske død er i åndeligt perspektiv et langt mindre onde end den åndelige død der følger at at frygten skal være vor konstante følgesvend.

Nej, vi har brug for noget i retning af:

  • Et fokus på naturlig sundhed og genetablering af sunde økologiske biosystemer og en erhvervspolitik som tvinger de store industriselskaber at betale for alle de indirekte omkostninger der er ved deres erhverv.
  • En decentralisering af økonomisk og politisk magt således at diversitet, frihed og ægte sundhed prioriteres over ophobning af kapital.
  • En Sandheds- og Forsonings-proces, hvor de sidste årtiers svigt fra den økonomiske og politiske elite, som er den reelle grund til at folk er så ophidsede, kan belyses og de sår det har skabt kan begynde at heale.

Vi har brug for en helt ny samfundsvision. Ikke et coronapas.

Gaia Danmark er et forøg på at konkretisere et fundament for en helt ny tilgang til politik.

Written by : Aon Solarra

Share This Story, Choose Your Platform!

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT NEWS & UPCOMING EVENTS

Life is a great journey – join us in creating a world that works for everyone.

Leave A Comment