En ny måde at være i verden

Visionen om et levefællesskab i Åsum er ved at blive konkretiseret og vi er i færd med at udarbejde et lokalplansforslag i samarbejde med Odense kommune.

Som led i processen har vi lavet en lille PDF folder (klik på billedet nedenfor) for de som måtte være interesserede samt lavet en Facebook gruppe på man kan holde sig orienteret: https://fb.com/groups/gaiaville

Download brochure

Kernen visionen har altid været at manifestere en ny måde at være i verden på, hvor den levende ånd og en dybere kærlighed kan blomstre.

Ovenfor kan ses en idéskitse til et hus tegnet af Venera. Vi vil eksperimentere med en arkitektur der har en feminine skønhedsvibration i sig og bl.a. er inspireret af Gaudi’s organiske former. Hvad og hvor meget der kan lade sig gøre er dog for tidligt at sige….

Essensen i visionen

Blandt hovedpunkterne er:

  • Gaiaville er et levefællesskab, hvor sansen for skønhed og livets mysterium søges udtrykt i kreativ arkitektur og en inspireret livsstil.
  • Gaiaville har som fundament at jorden er et levende væsen (Gaia) som udtrykker sit lys, skaberkraft og kærlighed gennem os.
  • Gaiaville er en vision om et glædesfyldt liv hvor livets svære erfaringer gennem kunst og healing bliver forvandlet til visdom, kærlighed og handlekraft.

Vi ser frem til at konkretisere og manifestere visionen sammen med de som føler sig kaldet dertil…

Brochure: Download brochuren her…

Written by : Rolf Jackson

Rolf Jackson is an author, educator and spiritual activist working in numerous fields, including leadership development, community building and spiritual politics.

Coming from a scientific background as an engineer specialized in theoretical physics (M.Sc.E.), Rolf has conducted extensive research into the foundations of modern science, psychology, and esotericism.

In his fictional writing he generally move between an outer realistic world and an inner world of causes. The relation between these two worlds forms a creative tension that has been the driving force in his work.

Share This Story, Choose Your Platform!

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT NEWS & UPCOMING EVENTS

Life is a great journey – join us in creating a world that works for everyone.

Leave A Comment