Læs oplægget om Gaia Danmark

Gaia og opgøret med magtens ring

Karma, jordens bevidsthedsudvikling, psykologiske skygger og en forståelse for “magtens ring” er alle emner som er at vital betydning for den aktuelle krise – og for at forstå Trump. Men får det nogen opmærksomhed i medierne? Nej, for disse perspektiver er politisk set ligegyldige. Måske vi skulle lave om på det?

Den virkelige modsætning i verden i dag, står ikke mellem højre og venstre, men mellem de mennesker som kan holde mere end én idé i hovedet på en gang, og så alle de som klynger sig til konkrete og nemt forståelige ”sandheder.”

Vi har i kølvandet på det amerikanske 2020 præsidentvalg set “Magtens Ring” som vi kender den fra Ringenes Herre, i fuld udblæsning hos Donald Trump og hans følgere som ikke vil acceptere nederlaget. Men han er ikke problemet. Han er blot et symptom. For ALLE politikere jagter magtens ring, og INGEN forsøger at “ødelægge” den. Derfor har vi brug for en tilgang til politik som har et helt nyt afsæt og forstå den åndelige udfordring menneskeheden står overfor. Læs mine tanker om de store linjer i oplægget ovenfor.

Den virkelige modsætning i verden i dag, står ikke mellem højre og venstre, men mellem de mennesker som kan holde mere end én idé i hovedet på en gang, og så alle de som klynger sig til nemt forståelige ”sandheder” der som regel er mere udtryk for ønsketænkning eller frygtsomme forestillinger end virkelighed.

De letbenede narrativer

Denne tendens til at lade sig besnære (jeg er næsten fristet til at sige ”besætte”) af letbenede narrativer, som giver en enkel forklaring på komplekse sammenhænge ser man i alle dele af det politiske spektrum. Og jeg tror der er ret afgørende at forstå at denne tendens er af langt større betydning for vort samfunds udvikling end de særlige ”idéer” som folk lader sig indfange af.

Mainstream medierne og de sædvanlige eksperter vil gerne sætte mærkatet ”populisme” på denne tendens. Men det er alt for letkøbt. For den selvsamme kulturelle og økonomiske elite er offer for præcis den samme tendens. De udgør blot et flertal og dominerer derfor narrativet.

Når de vilde konspirationsteorier florerer på højrefløjen og horder af ophidsede internetbrugere med Trump i spidsen uden beviser påstår at det amerikanske valg blev “stjålet” fra dem, så er det nemt at se denne tendens til en nærmest tvangspræget adfærd . Det er langt vigtigere for dem at ”vinde” end det er at forholde sig til ”sandheden” eller ”virkeligheden” i det omfang noget sådant findes. Og det sidste er ikke en triviel betragtning.

Der er ingen principiel forskel på mainstream populismen, som har vendt det blinde øje til en ødelæggende udvikling, og så højre- og venstrefløjs populismen tvangsprægede oprørskhed og paranoide mistro til de traditionelle autoriteter. Det er to alen af samme stykke, og det er på tide at vi begynder at tale om det.

Mainstream løgnen

Men den lemfældige omgang  med ”sandheden” er også et mainstream fænomen. Her har den blot taget en anden form. Igennem fire årtier har samfundets mainstream forfulgt en neoliberalistisk politik, som har bygget på løgne, polariseret samfundet, øget uligheden, eroderet økologien, ødelagt klimaet og polstret bankbogen. Under hele denne rejse har store dele af befolkningen, som har nydt godt af udviklingen, vendt det blinde øje til det faktum at det har bygget på løgn og bedrag. Fra ”Trickle down” reaganomics (Reagens økonomiske teorier – red) til den letgennemskuelige propaganda fra de store oliefirmaer og deres politiske marionetter om at klimakrisen er et fupnummer.

Der er ingen principiel forskel på mainstream populismen, som har vendt det blinde øje til en ødelæggende udvikling, og så højre- og venstrefløjs populismen tvangsprægede oprørskhed og paranoide mistro til de traditionelle autoriteter. Det er to alen af samme stykke, og det er på tide at vi begynder at tale om det.

Alle jagter Magtens Ring

Med en reference til filmen ”Ringenes Herre” kan man sige at alle politikerne i dag jager efter Magtens Ring. Der er ingen som forsøger at ødelægge den. Hvor er Aragorn, Frodo og Gandalf i det politiske spektrum? De er der slet ikke. Der er ingen som effektivt gør noget ved den dybereliggende trussel som løgnen i sig selv udgør. Eller rettere: Der er bestemt politikere som problematiserer løgnen. De er blot ikke parat til at forholde sig til de steder hvor de selv holder hånden over et (selv)bedrag de nyder godt af.

Som moderne variationer af troldmanden Saruman (som samarbejder med Sauron fordi han ikke tror på menneskets evne til at modstå ringens magt) så bortforklarer, bagatelliserer og ignorerer stort set hele det politiske parnas selvmodsigelserne og hykleriet, der præger den politiske debat.

Men det er ikke fordi de er dårlige mennesker. Disse politikere er retskafne, idealistiske mennesker, som oprigtigt kæmper for det de tror på. De gør blot som de har lært og som de er opdraget til. Og det er her vi rammer ind i problemets kerne: Denne tendens til tvangspræget vanvid har vi arvet. Det er ikke noget nogen nulevende har skabt. Det er en åndelig problemstilling som har ældgamle rødder. Men der er INGEN politikere i dag som er udrustet til at forstå eller håndtere disse ting – og DET er et problem.

Dette “bæst” har førhen skabt enorme ødelæggelser. Fra Stalins Gulag over Nazisternes Holocaust til Pol Pot og andre rædselsregimer. Og vestens regeringer er også godt med i form af CIA’s undergravende virksomhed gennem årtier og Europas udbytning af det afrikanske kontinent. Alle har beskidte hænder.

Dette ”bæst” er en evne til ondskab og udnyttelse som vi ikke kan ignorere. Og grundet omstændighederne stirrer dette bæst os i stigende grad i øjnene. Belært af historien vil vi være tåber hvis vi siger det ikke kan ske igen. Det ligger i sagens psykologiske kerne: Hvis vi forsøger at fortrænge og benægte vores psykologiske skyggesider, så vil vores ubevidste sind TVINGE os til at handle på måder så vi bliver konfronteret med virkeligheden.

Sagt på en anden måde: Hvis vi benægter vores kapacitet for ondskab, så vil vi blive TVUNGET af vores ubevidste sind til at tilvejebringe sådanne omstændigheder hvor vi ikke længere kan BENÆGTE det.

Så hvad er løsningen?

Først og fremmest må vi holde op med at lyve over for os selv. Vi må anderkende den magt som skyggerne og det ubevidste øver over os. Vi må anerkende vores tilbøjelighed til at vende det blinde øje til de ubekvemme sandheder, der stirrer os i øjnene. Og vi må kultivere evnen til at holde mere end én idé i hovedet på samme tid, og forstå at ”nogen gange af det modsatte af én sandhed, en anden sandhed” som Niels Bohr påpegede i relation til kvantemekanikkens paradokser. Og netop kvantemekanikken peger på noget meget centralt. For selvom teorien er over hundrede år gammel, så er der stadig omkring ti forskellige FORTOLKNINGER af hvad den BETYDER. Og som en fremtrædende fysiker bemærkede: Det nok fordi vores forståelse af teorien er ufuldstændig.

Der er stærke argumenter for at bevidsthed og ikke tilfældighed er et grundvilkår i universet. Det betyder at liv gennemsyrer alting og at kosmisk bevidsthed er et faktum. Universet er derfor uforudsigeligt, men ikke tilfældigt. Alt liv er nemlig uforudsigeligt – for det har en grad af fri vilje.

Jeg vil argumentere for at der er endog meget stærke argumenter for at kvantemekanikken beviser at bevidsthed og ikke tilfældighed er et grundvilkår i universet. Det betyder at liv gennemsyrer alting og at kosmisk bevidsthed er et faktum. Universet er derfor uforudsigeligt, men ikke tilfældigt. Alt liv er nemlig uforudsigeligt – for det har en grad af fri vilje.

For at bryde magtens ring må vi først erkende dens natur og den måde den virker i os på. Det er ikke noget man bare lige gør. Jeg selv har været på en 25 års rejse hvor dette spørgsmål har optaget mig indgående, og jeg opdager stadig nye dybder. Samtidig ved jeg nu nok til at jeg tør pege på hvor løsningerne efter min opfattelse ligger. Derfor vælger jeg i dag at dele mine tanker i form af dette opslag og en lille folder om nogle politiske tanker.

Hvorfor lige nu: Datoen i dag er særlig fordi den har en enhedsvibration i sig og for at påkalde den enhedsvibration som vi har brug for i opgøret med magtens ring, deler jeg dette i dag, d.11.11.2020 kl. 11.11. Det er selvfølgelig mest en symbolsk gimmick, men symboler er også vigtige.

Written by : Aon Solarra

Share This Story, Choose Your Platform!

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT NEWS & UPCOMING EVENTS

Life is a great journey – join us in creating a world that works for everyone.

Leave A Comment