Velkommen til Gaia Danmark

Gaia Danmark er en vision om at etablere et filosofisk fundament og et praksisfællesskab der kan udgøre fundamentet for en helt ny samtale i samfundet – og på sigt etablering af en politisk parti som kan tilbyde nogle modigere og mere meningsfulde svar på de store udfordringer vi står overfor.

Gaia projektet består af to forskellige dele:

  1. GaiaDanmark, som er en vision om at skab en bevægelse og ultimativt et politisk parti som kan bidrage med helt nye perspektiver i debatten og den politiske tænkning herhjemme. Som start på dette projekt er lavet en åben Facebook debat gruppe: En Ny Samtale.
  2. GaiaHumana, som er en ramme om et mere intellektuelt arbejde med at skabe fundamentet for en ny politisk tænkemåde der har afsæt i forståelsen at “Jorden er levende og vi er hendes stemme”. Som start på dette er lavet et lukket Facebook arbejdsgruppe: GaiaHumana

Gaia Danmark har afsæt i et spirituelt livssyn og den eksistentielle erfaring at jorden er “levende” i den forstand at alle naturrigerne, inkl. menneskeheden,  er aspekter af et kosmisk væsen som vi her kalder “Gaia”. At bringe det spirituelle ind i den politiske arena rejser nogle meget grundlæggende spørgsmål som har brug for nogle gode svar hvis projektet skal lykkes.

Nedenfor er et link til et PDF dokument der skitserer grundtankerne:

En grundforståelse i dette projekt er “Jorden er levende og vi er hendes stemme.” Denne grundlæggende optik (eller narrativ) rejser en række helt afgørende spørgsmål, som f.eks.:
  1. Hvordan formulerer vi en sammenhængende politisk filosofi som bygger på et åndsvidenskabeligt grundlag?
  2. Hvordan generobrer vi det naturvidenskabelige narrativ fra de materialistiske institutioner?
  3. Hvad er gud/åndelighed/sjælen egentlig for en størrelse og hvordan påvirker den(det vores liv?

Mht 1.) så er det langt hen ad vejen selve formålet med denne gruppe. GaiaHumana ser jeg som den intellektuelle overbygning på et muligt konkret politisk projekt som måske kunne hedde GaiaDanmark. GaiaHumana indfanger den centrale åndelige forståelse at vi alle er en forlængelse og manifestation af årsager/arketyper vi ikke fuldt ud forstår men som betinger vores verden og bevidsthed. Forskellen på et spirituelt politisk projekt og et “ikke-spirituelt” projekt ligger nok først og fremmest i den måde man forholder sig til arketyperne og deres virkninger.

Mht. 2.) så har jeg brugt mange år på at studere kvantefysik og videnskabsfilosofi. Og den gode nyhed er at fakta er på vores side i denne sag. Vi kan derfor (gen)erobre det videnskabelige narrativ og bruge dette som en vej til at etablere det åndelige narrativ som det naturlige afsæt for en ny samfundsmodel.

Mht. 3.) så er dette emne alt for dybt og vidtrækkende til at sige noget meningsfuldt om. En enkelt ting som har betydet meget for mig var opdagelsen af den egentlige oprindelse til begrebet “gud” (GOD på engelsk). Det kom nemlig oprindlig af en forkortelse af de hebraiske ord Gomer, Oz og Dabar som betyder Beauty, Strength og Wisdom.

Hvis man kender lidt til Jungs arketyper, så kan man hurtigt genkende disse i fx. Krigeren (styrke), Elskeren (skønhed) og Magikeren (visdom). I foreningen af disse tre (GOD) virkeliggøres den fjerde arketype som er konge/dronningen.

Et centralt problem vi slås med i dag er at 2000 års kristen indoktrinering og forfølgelse af anderledes tænkende har gjort at kritisk tænkende individer naturligt tager afstand fra mange “åndelige” forestillinger.

Men vi skal ikke smide babyen ud med badevandet. Tværtimod skal vi skærpe vores forståelse for den indre evolution, som på alle måder er lige så komplekse som den ydre (biologiske) evolution. Der er brug for forskning og udvikling i nationalpsykologi og karmiske realtioner mellem nationer og grupper og meget andet som betinger de psykiske reaktioner vi ser i dag.

Det “vanvid” vi har været vidne til i de sidste års tid giver god mening når man forstår tingene fra et åndeligt perspektiv. Det har sine årsager og hvis vi ikke takler det med visdom risikerer at vi at det bliver langt værre endnu.

Afslutningsvis så er det vigtigt at pointere at Gaia Politik ikke kun handler om at opnå politisk indflydelse men i lige så høj grad at heale os selv og de sår som gør at vi er med til at skabe de strukturer vi ikke bryder os om.

“Modstanderen” (hvis man kan tale om en sådan) er ikke så meget politikerne fra de andre partier, men snarere de “skygger” som lever både inde i os selv og politikere fra andre partier…

Hvis du er interesseret i at deltage i dette arbejde så tilmeld dig min mailingliste og du vil blive orienteret om de initiativer der bliver taget. Eller deltag i FAcebook gruppen: En Ny Samtale

Jeg ser frem til et konstruktivt arbejde og til jeres tanker og reflektioner.

Written by : Aon Solarra

Share This Story, Choose Your Platform!

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT NEWS & UPCOMING EVENTS

Life is a great journey – join us in creating a world that works for everyone.

Leave A Comment