Diskriminering af spirituelle…

Jeg er meget imod coronapasset af flere grunde. Det strider imod grundlæggende frihedsprincipper, deler samfundet op i et A og B hold, er et brud på klare løfter og giver næring til alle mulige mistanker og sammensværgelsesteorier.

Men det er ikke det hele.

Hele coronahåndteringen og den enorme disproportionalitet der er i de omkostninger man er parat til at bære for at redde nogle få tusinde fortrinsvis ældre mennesker blotlægger hvor neurotisk et forhold vi har til døden og til naturen.

Covid er ikke kommet ud af ingenting. Covid og andre sygdomme er tæt forbundet med en teknologiorienteret samfundsudvikling hvor vi presser naturen til det yderste. Vi misbruger medicin i forbindelse med det industrielle landbrug og mange andre strukturelle årsager som har gjort os mere sårbare overfor naturen. Og når ulykken så indtræffer, så er det mere af det samme: teknologiske fix, uden nogen interesse for de underliggende årsager.

Der er en stor overvægt af mennesker med et holistisk/spirituelt verdenssyn blandt de som er skeptiske over for vacciner. Og et coronapas er en direkte diskrimination af hele denne store befolkningsgruppe.

Højteknologiske fix

Nu skal vi se på mens vores børn bliver presset til at tage imod en vaccine som de slet ikke har brug for. Vi skal forberede os på et vaccineregime med årlige stik og boostere for at lappe på lapperne i det højteknologiske fix, der er en forlængelse af den tænkning, som har skabt problemet til at begynde med.

Denne diskriminering af spirituelt tænkende mennesker er ikke en tilfældighed. Jeg har personligt oplevet at blive direkte og konkret diskrimineret som borger af undervisningsministeriet fordi jeg tillader mig at tale åbent om at jeg tror på tidligere liv og et spirituelt livssyn. Jeg skal gerne give jer detaljerne.

Samtidig hælder staten hvert år milliarder i folkekirken som prædiker ”evangeliet” hver søndag. Et evangelie som beviseligt er et sammensurium af usande historier. Samtidig er vor tidligere statsminister blevet agent for Facebook og censurerer kritik af statens vaccinepolitik og mærker det “fake news”. Evangelium kommer faktisk fra latin og betyder ”De gode nyheder”. Hvis man skal være lidt fræk så kan man sige at det kristne budskab som samfundet bygger på er ”fake news”. Min lokale præst siger det sådan: Vi ved godt det ikke er sandt, men det er en tradition.

Men det er en tradition som monopoliserer midlerne til åndskultur og åndsforskning. Det bygger på et fejlbehæftet grundlag og er kvælende for en meningsfuld åndelig debat om VIRKELIGHEDEN.

Bag hele problemstillingen med corona ligger således værdikamp og dette er kun begyndelsen.

For sandheden her at den materielle videnskab står på et skrøbeligt fundament og har en meget dårlig sag i afvisningen af den åndsvidenskabelige/holistiske optik.

Niels Bohr antog i 1912 at tilfældighed styrede atomerne og var et grundvilkår i universet. Men det er aldrig bevist. Det er langt mere meningsfuldt at bevidsthed er et grundvilkår i universet og liv derfor er uforudsigeligt, men ikke tilfældigt. Et sådant perspektivskift vil afsløre at naturen har en iboende intelligens og orden som vi i dag stort set ignorerer, alt imens naturen i stigende grad siger: I overskrider mine grænser. Det siger naturen med klimaændringer og på mange andre måder. Og måske det ikke var det dummeste i verden at se på corona fra et åndeligt perspektiv.

I Can’t Breathe

Mens amerikanerne i sommeren 2020 gik på gaden og råbte ”I can’t Breathe” i protest over George Floyds mord, ankom stadig flere mennesker til hospitalerne. Mennesker som bogstaveligt talt ikke kunne trække vejret. En tilfældighed? Hvis man kender til åndsforskning, så er det nærliggende at se dette som synkronicitet og spørge ind til hvad der mon foregår i det kollektive bevidsthedfelt…

Og ærligt talt: Som åndeligt menneske synes jeg også det i overført forstand er svært at trække vejret i denne kvælende atmosfære af angst for døden og angst for livet. Man kan sige at corona stiller os over for et valg: Vil vi tåle et mål af fysisk død for at bevare vores åndelige frihed, eller vælger vi åndelig død? Coronapasset er åndelig død, og ja det er regeringens politik.

Det er nødvendigt at åbne denne debat op og se hinsides det lille problem: Corona til det store problem: Menneskehedens manglende evne til at håndtere de udfordringer vi står over for. Det kan vi ikke fordi vi klynger os til tankemæssigt vraggods der trækker os under. Og debatten, hvad gør den: Den inviterer hele tiden de samme gamle travere indenfor så vi kan høre igen og igen på de samme grundlæggende perspektiver vi har hørt på i årtier og som har fået os viklet ind i dette morads.

Venlig hilsen

Rolf Jackson, Civ-ing, åndsforsker, forfatter og selvstændig

P.S. Jeg er ikke principielt imod vacciner men jeg har svært ved at se at den nuværende strategi giver mening og kan slet ikke forstå at man insisterer på at vaccinere unge mennesker, som ingen gevinst har ved det. Det ville være langt mere meningsfuldt at undlade at vaccinere folk under fx 30 år for at skabe en naturlig immunitet i befolkningen. Denne gruppe har en meget lav indlæggelsesgrad og det vil ikke vælte sygehussystemet at undlade at vaccinere dem. Til gengæld ville det garantere at der udvikles en naturlig immunitet i den unge del af befolkningen således at vi gradvis vil vokse fra corona og alle de mange varianter.

Et problem med vaccinestrategien er at den måske dækker mod denne specifikke virus. Men forskning har vist at vacciner har uspecifikke virkninger og at vacciner kan forårsage øget dødelighed i en vaccineret gruppe som følge af ANDRE sygdomsagenter (fx andre vira).

Hvorfor er det ikke en del af debatten?

Written by : Aon Solarra

Share This Story, Choose Your Platform!

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT NEWS & UPCOMING EVENTS

Life is a great journey – join us in creating a world that works for everyone.

Leave A Comment